LED Tilskud

Opnå store energisparetilskud når du køber LED fra LEDProff.dk (GÆLDER KUN ERHVERV)
 
Hos LEDProff.dk har vi et godt samarbejde med flere af førende danske energiselskaber, som anerkender vore produkters kvalitet. De ved, at vore LED lyskilder altid opnår de besparelser i strømforbrug, som vi lover. Vi kan derfor som LED leverandør tilbyde energisparetilskud på 38 øre pr. kilowatt-time, som din virksomhed kan opnå besparelse på årsbasis ved at udskifte traditionelle lyskilder med vore LED lyskilder.
 
Kan der eksempelvis spares f.eks. 100.000 kWh om året kan der opnås et kontant tilskud på op til 38.000 kr. fra et energiselskab. Tilskuddet er ikke betinget af leverandørskifte - det eneste du skal er blot at underskrive en erklæring om at investering og installation har fundet sted, og at energiselskabet har ret til at indberette besparelsen til Energistyrelsen. Selskabet skal desuden på forhånd godkende projektet, inden du bestiller produkterne.
 
Proceduren vil typisk være således: LEDProff.dk laver en udregning på, hvor meget energi virksomheden kan spare ved at udskifte lysstofrør med LED rør. Denne beregning danner grundlag for energiselskabets beslutning om hvorvidt de vil give tilskud.
 
LEDproff.dk sender dokumentationen til energiselskabet. Vil de støtte projektet får du tilsendt en aftale til underskrift. Når den er underskrevet er forhåndstilsagnet på plads, og du kan bestille LED produkter samt en eventuel installation hos LEDproff.dk
 
Efter at installationen er gennemført giver du selv energiselskabet besked. De overfører herefter tilskuddet direkte til dit firmas bankkonto.  
 
Det er virkelig nemt. Vi skal blot vide følgende:
 
  • Hvilken type lyskilder har virksomheden? F.eks. 58 W T8 lysstofrør. 
  • Hvor mange er der? F.eks. 1000 stk. 
  • Hvor længe brænder de? F.eks. 60 timer om ugen i 50 uger om året = 3000 timer årligt.

Udfra disse oplysninger kan vi hurtigt beregne din reelle energibesparelse med LED, og hvor stort tilskud du kan opnå. Vi laver desuden et tilbud på de bedste LED produkter på markedet, som derved kan erstatte dine nuværende lyskilder. Derved får du også en nettopris på projektet samt en præcis afskrivningstid. 
 
VIGTIGT AT BEMÆRK: Efter de nyeste regler gældende fra 1. jan. 2013 kan der kun ydes tilskud til energispareprojekter med en afskrivningstid på over 12 måneder efter fradrag for tilskud. Ud over lyskilder må alle omkostninger til installation inkluderes i beregningen.
 
Kun projekter med en samlet årlig besparelse på over 5.000 kWh kan opnå tilskud.